Förtroendevalda

Här hittar du information om våra förtroendevalda i partiet och i kommunen.

Kommunalråd och språkrör
Våra språkrör heter Monika Bubholz och Per-Inge Lidén. Monika Bubholz är också vårt kommunalråd i Karlstad kommun. Språkrören för partiets talan utåt. På vår hemsida kan du läsa mer om dem.

Sammankallande
Vår sammankallande heter Jan Kardemark. Sammankallande skickar kallelser och leder partiets arbete tillsammans med ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen leder partiet mellan medlemsmötena. Den förbereder medlemsmöten, planerar arbetet och tar politiska beslut på mellannivå. Detta är medlemmarna i ledningsgruppen:

Ordinarie ledamöter
  • Monika Bubholz (Språkrör och sammankallande)
  • Per-Inge Lidén (Språkrör) 
  • Aida Badeli
  • Jan Kardemark
  • Ulrik Scheller (kassör)
  • Birgitta Westlund (adjungerad från Gröna Seniorer)

Ersättare 
  • Sebastian Örgesvik
  • Cecilia Lindström
  • Ulrik Scheller
  • Gunnel Kardemark

Valberedning
 • Torbjörn Nilsson (sammankallande)
 • Karin Granström
 • Anna Wilén

Kommunpolitiker
På Karlstad kommuns hemsida hittar du information om våra förtroendevalda.
Underordnade sidor (1): KF-lista