Möten 2019

Google Dokument


Här kan du se våra möten fram till mars 2018. Antingen i filen här upp, eller i kalendern längst ner på sidan.

Kallelser till medlemsmötet får alla medlemmar. De som så önskar kan få alla ledningsgruppens kallelser och dagordningar skickade till sig, men de går inte ut till alla medlemmar. Anmäl dig till monika.bubholz@mp.se om du är medlem och vill ha ledningsgruppens utskick.