Just nuArbete med handlingsprogram för 2018-2022 pågår för fullt

Handlingsprogrammet berättar för väljarna vad vi vill driva under nästa mandatperiod, och styr arbetet för våra politiker under mandatperioden. 

Hör av dig till monika.bubholz@mp.se, eller skriv en kommentar nedan, så guidar jag dig till rätt grupp. Du behöver inte vara medlem för att påverka!


Välkommen till den gröna framtiden i Karlstad!